Narzędzia zgłaszania i niwelowania

zdarzeń nieetycznych w Twojej organizacji

Whistleblowing

System zgłaszania zdarzeń nieetycznych APLIKACJA MOBILNA, PLATFORMA 24/7

Usługi wdrożeniowe

INTEGRACJA SYSTEMU, PLAN KOMUNIKACJI, SZKOLENIA

Zarządzanie zgłoszeniami i audyty systemów

POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE, REKOMENDACJE PRAWNE, PROCEDURY

Budowanie etycznej kultury organizacji

KODEKS ETYCZNY, MEDIACJE I COACHING W BIZNESIE

Oferta

Whistleblowing

Whistleblowing to system, który służy do zgłaszania nieprawidłowości i zdarzeń nieetycznych, jakie mogą mieć miejsce w każdej organizacji. Zalicza się do nich m.in. złe traktowanie, mobbing, dyskryminację, malwersacje finansowe, czy korupcję. Dzięki niemu Twoi pracownicy otrzymają niezbędne wsparcie w trudnej i stresującej dla nich sytuacji. System został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniać jak największy komfort i pomoc już na etapie podejmowania decyzji o zgłoszeniu. Z tego też względu platforma i aplikacja whistleblowing jest dostępna przez całą dobę, a pracownik ma również możliwość anonimowej rozmowy z konsultantem.

Aplikacja
mobilna

Platforma
internetowa 24/7

Możliwość anonimowej rozmowy z konsultantem

Nowoczesność i intuicyjność obsługi

Elastyczny wybór kanałów zgłaszania nieprawidłowości

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Zapewniamy zgodność z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

KORZYŚCI

Narzędzia spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, są nowoczesne i intuicyjne. Dbamy o ich ustawiczny rozwój i prostotę obsługi.
Analizując potrzeby Twojej organizacji dostosowujemy ofertę kanałów zgłaszania nieprawidłowości
Zapewniamy możliwość anonimowego dialogu ze zgłaszającym.

Usługi wdrożeniowe

Narzędzia whistleblowing oraz systemy zarządzania zgłoszeniami to możliwość zmniejszenia ryzyka wystąpienia nieprawidłowości i szansa na utrzymanie lub przywrócenie etyki w Twoim biznesie. Zależy nam, aby nie były to jedynie martwe narzędzia, które nie przynoszą żadnych efektów. Z tego też względu zapewniamy pełen proces wdrożeniowy, który pozwoli je jak najlepiej wykorzystać.

Audyt wewnętrzny oraz identyfikacja potrzeb

Audyt wewnętrzny pozwala zweryfikować i ocenić istniejące procedury wewnętrzne, potrzeby podmiotu oraz oczekiwania ludzi na wszystkich szczeblach organizacji. To pierwszy krok do skutecznego wdrożenia narzędzie whistleblowing.

Procedura whistleblowing dostosowana do potrzeb organizacji

Obszar ten obejmuje przygotowanie procedury zgłaszania nieprawidłowości. Ważne jest aby dokument był prosty i zrozumiały dla pracowników, a z drugiej strony opisywał cały proces w spójny i kompleksowy sposób.

Komunikacja
wewnętrzna

Nawet najlepsza procedura i wdrożony system nie będą efektywne, jeśli nie zostaną odpowiednio zakomunikowane. Właściwy przekaz skierowany do pracowników organizacji, w tak wrażliwym temacie, to kwestia niezwykle ważna.

Szkolenia i warsztaty, budowanie świadomości etycznej

Najbardziej efektywne wdrożenie systemów whistleblowing poprzedzone jest warsztatami, , na których zarówno kierownictwo firmy jak i pracownicy mogą poznać ludzką i biznesową wartość płynącą z etycznego podejścia w miejscu pracy.

Zarządzanie zgłoszeniami, audyty systemów

Właściwe podejście do zgłaszanych zdarzeń nieetycznych to niezbędny krok do ich niwelowania. Każde zgłoszenie wymaga szczegółowej analizy z zachowaniem najwyższych standardów i wymogów prawa. Istotna jest przede wszystkim bezstronność, etyka i profesjonalizm. Platforma umożliwia rejestrowanie zgłoszeń w jednym miejscu, dzięki czemu możesz łatwiej i sprawniej nimi zarządzać.

W zależności od Twoich preferencji uzyskujesz dostęp do platformy i wyznaczasz w firmie osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków whistleblowing lub powierzasz to zadanie analitykom naszej firmy. Zapewniamy też profesjonalną pomoc poprzez audytowanie istniejących systemów, określenie ich skuteczności czy też wprowadzanie niezbędnych zmian oraz aktualizacji.

Obsługa własna
zgłoszeń

Zapewniamy odpowiednie przeszkolenie dla pracowników Twojej firmy. Dzięki temu zyskujesz pewność, że realizujesz obowiązki wynikające z Dyrektywy EU i jednocześnie zachowujesz najwyższe standardy etyczne.

Specjalistyczna obsługa
zgłoszeń

To Ty decydujesz, czy masz możliwości organizacyjne, aby zarządzać zgłoszeniami od sygnalistów, czy chcesz powierzyć to zadane profesjonalistom. Różnorodność tematów może wymagać zaangażowania niezależnych ekspertów, którzy będą wspierać cały proces.

Audyty śledcze,
dochodzenia gospodarcze

W przypadku skomplikowanych spraw konieczna może być ich analiza przez zewnętrzny podmiot specjalizujący się w audytach śledczych. Współpracujemy z podmiotami, które świadczą profesjonalnie usługi tego typu i zapewnią pomoc Twojej organizacji.

Audyty systemów whistleblowing, diagnoza kultury i klimatu organizacyjnego

Każdy system wymaga ciągłego monitoringu i doskonalenia. Ważne jest diagnozowanie słabych punktów i podejmowanie działań naprawczych. Istotne jest również badanie klimatu organizacyjnego i sprawdzanie. czy zmiany kultury organizacyjnej zmierzają w odpowiednim kierunku.

Budowanie etycznej kultury organizacji

Każda organizacja posiada swoją kulturę, nawet jeśli nie jest ona formalna czy też do końca uświadomiona. Pamiętaj, że możesz mieć realny wpływ na to, jak się ona kształtuje. To od Ciebie zależy, jakie środowisko pracy tworzysz. Czy będzie w nim miejsce na wzajemne wsparcie i etykę w biznesie? Z tym zadaniem nie musisz zostawać sam – chętnie pomożemy! Wspólnie określimy plan, który pomoże niwelować działania nieetyczne . Przy wsparciu zaawansowanych narzędzi whistleblowing możesz tworzyć miejsce pracy, w którym szacunek jest wartością nadrzędną.

Budowanie Kodeksu
Etycznego firmy

Kodeks Etyczny to dekalog norm i zachowań, które firma akceptuje i promuje. Jego ostateczne brzmienie zależy od Ciebie – my jesteśmy partnerem w jego sformułowaniu i wdrożeniu.

Indywidualne plany
naprawcze

Niezadawalające efekty pracy lub nieakceptowalne zachowania pracownika wymagają wdrożenia odpowiednich kroków, np. indywidualnego planu poprawy. Pomagamy go wdrożyć przy jednoczesnym zachowaniu atmosfery wsparcia i wzajemnego szacunku.

Mediacje
w miejscu pracy

Mediacja zapewniają pracownikom bezstronną pomoc, czas i narzędzia, aby sami rozwiązali konflikt. Opracowujemy i realizujemy plan wdrożenia mediacji w firmach, a także przeprowadzamy szkolenia i warsztaty z technik mediacyjnych.

Coachingowe metody w zarządzaniu,
coaching indywidualny i zespołowy

Metody coachingowe w zarządzaniu pomagają budować dobre relacje i zaufanie pomiędzy pracownikami. Przekłada się to na lepszą atmosferą, ale i efekty pracy. Możemy pomóc wdrożyć coachingowe metody w Twojej firmie. Oferujemy też coaching indywidualny i zespołowy.

O nas

Praca ma bardzo duży wpływ na to, co dzieje się w naszym życiu i to nie tylko zawodowym, ale również prywatnym. W miejscu pracy spędzamy przecież nawet 1/3 naszej doby. Warto zadbać o to, aby czas ten nie upływał w atmosferze stresu, poczuciu niesprawiedliwości czy strachu.
Chcemy pomagać tworzyć przyjazne i wolne od zjawisk nieetycznych organizacje, aby praca przynosiła zarówno satysfakcję, jak również obfitowała w dobre, jakościowe relacje.

Od wielu lat znaczną część naszej pracy poświęcamy zagadnieniom etyki w biznesie. Bardzo często obserwujemy jak problemy z komunikacją, trudne relacje lub tzw. zjawiska nieetyczne i naruszenia prawa, podcinają ludziom skrzydła i szkodzą całej firmie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jaki ma to wpływ na pracowników, a także zespoły, w których pracują. Spadek motywacji, brak zaangażowania, niedopełnianie obowiązków – to tylko kilka z przykładów zachowań, o których może być mowa.

Zależy nam na ludziach i relacjach, właśnie dlatego chcemy pomagać zmieniać miejsca pracy na przyjazne i wolne od zjawisk nieetycznych, budować kulturę organizacji opartą na wzajemnym szacunku i uczciwości oraz wspierać pracowników i pracodawców w trudnych sytuacjach, które często wymagają wyczucia i indywidualnego podejścia.

Etykli to wspólny mianownik naszych działań. To połączenie doświadczenia i wspólnej wizji etyki w biznesie.

Wywodzimy się z różnych środowisk zawodowych i wnosimy do firmy kompetencje nabywane w wielu organizacjach. Mamy szerokie doświadczenie z zakresu audytu i finansów, budowania procedur i strategii HR, a także komunikacji z pracownikami oraz modelowania kultury organizacyjnej. Znamy praktyczne podejście do zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkami, a także sposoby budowania efektywnych zespołów. Wiele czasu poświęciliśmy obszarom doskonalenia procesów, również w oparciu o koncepcję lean management.

Nie są nam obce bieżące problemy i dylematy osób kierujących organizacjami. Wiemy też w jaki sposób można właściwie do nich podejść. Wszystko to możemy zaoferować właśnie Tobie, aby wspólnie tworzyć miejsca pracy, w których panuje atmosfera wzajemnego szacunku i wsparcia.

12
Years of
Experience
32
Years of
Experience

BAZA WIEDZY

Czytaj więcej
Zaufanie pracownika, to podstawa, bez której nie zrobi on ważnego kroku
Czytaj więcej
Zaufanie pracownika, to podstawa, bez której nie zrobi on ważnego kroku
Czytaj więcej
Zaufanie pracownika, to podstawa, bez której nie zrobi on ważnego kroku
Czytaj więcej
Zaufanie pracownika, to podstawa, bez której nie zrobi on ważnego kroku
Poprzedni
Następny

Kontakt

A: Żurawia 25, 15-400 Białystok

T: 500 000 000

E: biuro@etykli.pl

©Gogler 2021